Gazeta Agronews Nr.11

Co z pozostałościami po zabiegach ochrony roślin? Jak niemal każdej działalności człowieka tak i chemicznej ochronie roślin towarzyszy problem zagospodarowania pozostałości . Powstają one na różnych etapach pracy ze środkami ochrony roślin, od momentu sporządzania cieczy użytkowej do mycia opryskiwacza po zabiegu. Niewłaściwe postępowanie z pozostałościami rodzi ryzyko kumulacji substancji aktywnych i powstawania skażeń miejscowych, które są głównym źródłem zanieczyszczenia gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Z agospodarowanie pozostałości w pewnym zakresie zostało uregulowane zapisami rozporządzeń wynikających z nowej ustawy o środkach ochrony roślin, która wdraża dyrektywę UE o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (2009/128 WE). W kwestiach nieuregulowanych przepisami prawa należy się kierować zaleceniami Kodeksu Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin (DPOOR), opracowanego w ramach projektu TOPPS. Kodeks dostępny jest na stronie http://www. topps-life.org/sites/default/files/BMP%20 PL%20booklet.pdf. System odzysku i utylizacji opakowań po środkach ochrony roślin (Rys. 1) działa w Polsce już od roku 2005. Został on wdrożony przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), zrzeszające producentów i importerów środków ochrony roślin. Od momentu funkcjonowania systemu do chwili obecnej uzyskano doskonały wynik odzysku wynoszący ponad 60% opakowań wprowadzonych na rynek ze środkami ochrony roślin. Należy mieć nadzieję, że planowane zmiany w aktach prawnych, regulujących zasady recyklingu opakowań nie zmniejszą ich odzysku. Zagospodarowanie resztek cieczy użytkowej oraz sposób i miejsce napełniania i mycia opryskiwaczy reguluje rozporządzenie 20 PRODUKCJA ROŚLINNA numer 11

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=